Nørresand

missyFARvækwww

 

Foto: Jørgen Koefoed

Nørresand Havn er byens nordlige havn. Den fungerer som nødhavn når stormen raser men fungerer også til hverdag som hjemsted til byens småbåde og er hjemsted for Flådeselskabet Atlanten – en frivillig forening der står bag havnens bade-tømmerflåde og en masse aktiviteter i foreningens eget skur på havnen.

Nørresand havn er med sin dækmole således indrettet, at her kan skibene søge læ, når pålandsstorm forhindrer dem i at komme ind i Gudhjem havn.
Dækmolen er ikke lige, men har et knæk midt på, og det er her Ræveskær’et har ligget siden isens tid og brudt bølger.
Det er det samme skær, der på Generalstabens Kort fra 1883-1887 havde navnet Revskæret.