Aktive kvinder

unnamed

 

Klik på billedet for at gå til hjemmesiden.

Foreningen Aktive Kvinders historie

Aktive Kvinder – Bornholm er efterkommere af landsforeningen “De Danske Husmoderforeninger”, som stiftedes den 15. maj 1920 med det formål, at varetage hjemmets interesser gennem oplysende arbejde.

I 1996 skiftede foreningen navn til Aktive Kvinder og i 2005 var der ca. 10.000 medlemmer. Herefter mindskedes medlemstallet gradvist, nogle lokalforeninger meldte sig ud, kontingentet steg og vi sendte de fleste penge til Landsforeningen i København. Tilskuddene til Landsforeningen fra forskellige organisationer ophørte, og da mange lokalforeninger ikke var interesserede i at betale mere i kontingent, måtte nøglen i december 2009 drejes om og Aktive Kvinder på landsplan eksisterede ikke mere.

Mange lokalforeninger valgte at fortsætte uden Landsforeningen, deriblandt 7 lokalforeninger på Bornholm: Gudhjem, Nexø, Rønne, Svaneke, Vestermarie, Østermarie og Aakirkeby med samlet omkring 500 medlemmer. Vi har ingen økonomi imellem os, men afholder 2 faste årlige arrangementer på ø-basis, nemlig forårsfest i maj måned, hvor vi på et smukt sted spiser en god middag og underholder os med optræden og sange, vi selv synger. I september afholdes Kulturaften, hvor vi besøger en af øens kirker, får Guds ord med på vejen og hører kirkens historie. Derefter befordrer vi os alle til et sted, som kan huse ca. 120 medlemmer til kaffe, kage og underholdning. Øvrige arrangementer afholdes i de enkelte foreninger ca. 1 – 2 gange om måneden, og da vi kan beholde alle kontingentpengene selv, kan vi dels lave bedre arrangementer, dels beværte medlemmerne bedre.

Man skal ikke være gammel for at blive medlem af Aktive Kvinder – som medlem bliver man det automatisk. Med andre ord er Aktive Kvinder en forening man bliver i så længe, at man når at blive gammel.

 

Aktive Kvinder – Gudhjem

Lidt historie

Lokalforeningen i Gudhjem blev stiftet den 22. februar 1938 og var indtil 1996 kendt under navnet Gudhjem husmoderforening.

Det var fru postmester Knudsen fra Nexø, der var en af de drivende kræfter bag stiftelsen af de daværende bornholmske husmoderforeninger.

Fra gamle optegnelser fremgår det, at foreningens 50 års fødselsdag blev holdt på Casablanca i Gudhjem, hvor daværende landsformand Anita Juncker deltog. 60 års dagen blev fejret på Anker Cafeen i Gudhjem med stort tag-selv-bord og underholdning. Tilbage i tiden afholdt man den årlige julefest i afholdshotellet (Hotel Gudhjem), hvor man kunne mønstre 140 gæster til festen, idet mange af medlemmerne tog deres mænd med. Møder holdt man i disse år på Kristoffersens konditori (i dag Kramkisten) nok fordi formanden var Karen Kristoffersen. Af formænd med lang holdbarhed kan nævnes Hedvig Vang, som bestred posten i 20 år. Hun overtog formandsposten efter Ruth Dick.

Inden landsforeningen lukkede og slukkede med udgangen af 2009, nåede Aktive Kvinder Gudhjem at afholde 70 års fødselsdag i Gudhjemhuset den 22. februar 2008.

Som følge af landsforeningens lukning er AKG genopstået ved en stiftende generalforsamling den 11. februar 2010 og fortsætter som  selvstændig forening det hidtidige arbejde.

 

Aktive Kvinder Gudhjem i dag

Vi er ca. 100 medlemmer, hvilket skyldes, at en del fra Nordbornholms Aktive Kvinder meldte sig ind i Gudhjem, da denne forening lukkede. Derudover har vi medlemmer fra andre dele af øen, da vi kan tilbyde ugentlig svømning/vandgymnastik for Aktive Kvinder, vi har med andre ord svømmehallen i Gudhjem for os selv hver fredag formiddag.

Foreningen er meget aktiv og ikke mindst bestyrelsen prøver, gennem arrangementerne at nå så mange af medlemmernes

interesser som muligt – ud over svømning bl.a. gymnastik og sang-aften, arrangementer i Gudhjemhuset, virksomhedsbesøg, ture ud i den bornholmske natur, samt deltagelse i events i Gudhjem. Programmet er udkommet hvert halve år og indeholder ca. 8 – 9  forskellige emner hver gang. Som noget nyt har vi i år forsøgt os med et program, der løber helt til april 2016. Se programmet under kalender/foreninger på hjemmesiden.

Vi holder en årlig generalforsamling i april måned.

Læs mere om aktive kvinders arrangementer i kalenderen.