Bokul

På Finn Hansens hjemmeside www.367ture.dk kan man læse dette om Bokul:
Kommer man sejlende til Gudhjem langs kysten fra nordvest ser man øen stige jævnt skrånende fra havet – en “rundklippe”, formet af isen og som typeeksempel som “skåret ud af en bog”.

Midt på bakken finder vi udsigtspunktet Bokul med flagstangen, 48 meter over havet og videre går det opad mod det højeste punkt medBavnet, lidt syd for det verdensberømte husmandssted Bognemark, hvor maleren Oluf Høst har eksperimenteret med farverne.

Skoven, Gudhjem Plantage, blev påbegyndt tilplantet i 1884 efter at Gudhjem havde fået overdraget denne del af øens tidligere statsejendom, de såkaldte Kongens Udmarker, i 1859.

Bokul eller Bokuld, som det tidligere har heddet henviser til det forhold, at stedet er en “afrundet klippetop”, hvor der har været menneskelig bebyggelse, og de fire bautasten med fem røser i den vestlige ende af skoven henviser fint til dette forhold.

Bokul hoejt over Gudhjem

I slutningen af 1930’erne var “den nye strandvej” mellem Allinge og Svaneke en realitet, men netop på grund af de naturskønne forhold omkring Bokulklippen kæmpede nogle gudhjemboere imod forslaget til linjeføringen over Bokul.

Man “tabte” imidlertid sagen, og en afgørelse fra januar 1940 gav Bornholms Amtsråd ret til at bygge vejen samt de tre broer, den krævede over Holkedalen, Bobbedalen og dalen over Fossebæk.

Krigen var imidlertid brudt ud, og landet havde for en tid andre ting at forholde sig til, og først i 1949 blev projekteringen genoptaget.

Men, modstanderne vejrede morgenluft og fik sagen på grund af en dokumenteret procedurefejl til at gå om, dog uden at det ændrede på afgørelsen og i 1951 blev arbejdet påbegyndt og endeligt afsluttet i 1957 – med den smukke kystvej som resultat.

Solnedgang - set fra Kystvejen

En parallel til disse forhalinger synes den aktuelle projektering og etablering af en strækning cykelvej i disse år at være løbet ind i.
Bornholms amt begyndte i 1981 at bygge cykelveje øen rundt samt på kryds og tværs, men her 35 år efter start mangler det sidste stykke!
Lidt på afstand kan man opleve radiumkilden, hvor turistforeningen hentede radiumholdigt drikkevand og solgte det til de turister, der i midt i 1920’erne i større tal søgte til Bornholm på såkaldte helseophold.
Her som i mange andre brønde og kældre i Gudhjem og omegn kan man finde hvide kokoner med æg af den på disse kanter så omtalte edderkop, Grotteedderkop Meta menardi. Læs mere om dette spændende dyr ved at trykke her.