Foreningen Gudhjem Mølle indkalder til skelsættende generalforsamling

Foreningen Gudhjem Mølle indkalder til ordinær Generalforsamling, torsdag den 28. april kl. 19.30 i Gudhjem Mølle. Selvom det er en ordinær generalforsamling, er den alligevel lidt uordinær. Bestyrelsen har nemlig foreslået at nedlægge foreningen og stoppe driften af Gudhjem Mølle. Du kan læse invitationen til foreningens medlemmer lige her:

gu9“Foreningen Gudhjem Mølle indkalder til ordinær Generalforsamling, torsdag den 28. april kl. 19.30 i Gudhjem Mølle.

Dagsorden følger sidst i invitationen.

Som man vil kunne se på dagsordenen, jf. punkt 4, foreslår den samlede bestyrelse at nedlægge foreningen. Årsagen til dette, samt den forsinkede generalforsamling, skal findes i det faktum at Møllen står uden forpagter samt en, for bestyrelsen, uholdbar situation i forhold til lejeaftalen med Bornholms Brand. Bestyrelsen har kæmpet hele marts og starten af april for at finde et alternativ, men har ikke kunne se anden udvej end at nedlægge foreningen og derved driften af Gudhjem Mølle. Situationen er som skrevet dels at Møllen står uden forpagter, og Møllens økonomi ikke hænger sammen uden en forpagter i sommerperioden. Ydermere skyldes det at bestyrelsen ikke føler sig trygge ved hverken at tilbyde en ny forpagter en lejeaftale eller selv fortsætte, grundet Bornholms Brand’s krav i forbindelse med naboklager. Krav, som i bestyrelsens optik, er meget restriktive.

Formanden, Pelle Nybirk, vil gå yderligere i dybden med bestyrelsen forslag under punkt 2 “Formandens beretning”.

I så fald at bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen vedtages, doneres eventuelt overskud fra foreningen til udviklende formål for Gudhjem by. I tilfælde af at bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen nedstemmes, træder bestyrelsen tilbage og en ny bestyrelse skal vælges. Hertil kan nævnes at bestyrelsen meget gerne ser at nye kræfter griber faklen, hvis de mener at kunne se an anden løsning for Gudhjem Mølle.

Det er kun medlemmer af Foreningen Gudhjem Mølle der kan afgive stemmer på generalforsamlingen, det er dog muligt at blive medlem på selve dagen. Vær dog opmærksom på at kontingentet man betaler ved indmeldelsen ikke tilbagebetales ved en evt. nedlæggelse af foreningen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Forslag om nedlæggelse af Foreningen Gudhjem Mølle (fremsat af bestyrelsen) – hvis dette forslag

vedtages droppes de øvrige punkter i dagsordenen og erstattes af et nyt punkt 5 – Afvikling af foreningen.

Hvis forslaget nedstemmes trækker bestyrelsen sig og en ny bestyrelse skal findes

5. Øvrige indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget hos formanden, Pelle Nybirk, senest en uge før

generalforsamlingen).

6. Valg

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Foreningen Gudhjem Mølle 12.04.2016″

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*