Hvad drømmene fortæller

Gudhjem.nu bringer her en pressemeddelelse om et nyt initiativ i Gudhjem: En drømme og meditationsgruppe:

Mange mennesker oplever, at de mindst een gang i deres liv har drømt, at de flyver.
Andre drømme kan f. eks. være om sex eller erotik, at være lige ved at falde, komme for sent, at dumpe til en prøve eller eksamen, eller at en levende person er død. Hvad disse eller mange andre drømme betyder for den enkelte, kan man få svar på i Gudhjem Mølle søndag den 18. oktober.
Her giver journalist og kybernetisk psykoterapeut fra Vedfeltinstituttet, Kirsten Wolf, en introduktion til emnet meditation og drømmeforståelse.
Foredraget begynder klokken 14, og alle er velkomne.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Kirsten Wolf, der bl.a. har arbejdet som programmedarbejder ved Bornholms Radio, og som leder kurser for kvinder med spiseforstyrrelser som bl.a. BED (Overspisning), arbejder også som meditationslærer og kropspsykoterapeut og anvender som værktøj til personlig vækst bl.a. ubevidst intelligens, som drømme jo netop er.
I sit foredrag vil hun skabe en overskuelig forståelsesramme og praktiske arbejdsredskaber for interesserede i drømme og meditation, ligesom der med bidrag fra deltagerne vil blive givet eksempler på drømmeforståelse.

 

Hvad vi er optaget af?
Der bliver forklaret hvilket stof drømme er gjort af – deriblandt Freuds og Jungs måder at anskue drømme på, ligesom der gives anvisninger på, hvordan man kan bruge drømme konstruktivt i sit eget liv. – Drømme handler jo om det, der er vigtigt for os lige nu og her. Det er en gammel visdom, og det bekræftes af moderne forskning, siger Kirsten Wolf. Nat efter nat afprøver drømmene vores inderste holdninger og motiver og giver os inspiration til at udvikle vore udviklingsmuligheder optimalt, tilføjer hun. Til grund for at orientere om drømme som en brugbar kommunikationsform, der vil os noget, ligger psykoanalytikeren og forfatteren Ole Vedfelts bog, “Din guide til drømmenes verden”. Den er delt op i tre dele, viden om drømme, dommenes 10 kerneegenskaber og drømmeleksikon.
Efter introduktionen kan interesserede melde sig til en meditations- og drømmegruppe, som det er tanken skal holde til i Gudhjem Mølle hver 14. dag.

En vækstgruppe med meditation og drømmeforståelse som tema koster 300 kr pr gang, og forløbet strækker sig over 10 gange.
Gruppen starter i slutningen af oktober og mødes hver 14. dag.
Deltagere binder sig for alle ti gange.

Nærmere oplysninger, kontakt og tilmelding på www.kirstenwolf.dk, kiwo@bryggepost.dk eller mobil
23 49 92 85